NOTĂ DE INFORMARE

Prelucrarea datelor personale în contextul interacțiunii cu serviciul live chat plasat pe website.
NOTĂ DE INFORMARE

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit in continuare “GDPR”), prin prezenta nota de informare, noi, PREMIUM AUTO S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Corp B1, Cladirea A, Aripa A2, Etaj 1, Biroul B1, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12451/2003, avand CUI RO 15744416, in calitate de Operator, dorim sa va informam cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in calitate de potential client sau client al marcilor JAGUAR & LAND ROVER, respectiv atunci cand actionati in calitate de reprezentant (administrator, imputernicit, altele) al unui potential client/client persoana juridica, in contextul interactiunilor dvs. cu serviciul live chat plasat pe website-urile Operatorului.

Pentru orice informatii sau solicitari privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra in calitate de persoana vizata, puteti utiliza urmatoarele coordonate:

Responsabil cu protectia datelor (DPO): ITH Management Office S.R.L;

Adresa postala: Bucuresti, Sectorul 1, Sos. Nordului, nr. 24 - 26;

Email: dataprotection@jaguarlandrover.ro;

Telefon: 0214312149.


Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate direct de la dvs. sau rezulta din folosirea serviciului de live chat instalat pe website-urile Operatorului.


1. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE SI TEMEIURILE PRELUCRARII

Datele dumneavoastra sunt prelucrate in urmatoarele cazuri:

a. Atunci cand ne contactati prin intermediul serviciului live chat plasat pe website-urile noastre, vom putea prelucra anumite date personale pe care le introduceti in mod voluntar in chat, precum: numele, prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon, alte date completate de dvs. intrebarile sau solicitarile dvs., sau orice date continute de documentele pe care alegeti sa le incarcati in chat. Vom prelucra aceste date personale pentru a comunica prin intermediul live chat cu dvs. si pentru a va sprijini in obtinerea de informatii despre produsele si serviciile JAGUAR & LAND ROVER.


In conditiile in care ati folosit chat-ul in mod anonim, fereastra de chat pastreaza conversatia dintre dvs. si reprezentantii nostri timp de 1 zi, prin intermediul unui cookie functional. Dupa expirarea acestui termen sau dupa stergerea cookies, nu veti mai putea accesa istoricul conversatiilor direct din chat.


Utilizarea serviciului de live chat nu este conditionata tehnic de identificarea dvs. sau de transmiterea datelor de contact. Cu toate acestea, furnizarea datelor personale este necesara in situatiile in care doriti sa fiti contactat de reprezentantii nostri sau doriti sa accesati istoricul conversatiilor anterioare, astfel cum este descris mai jos.


Daca accesati live chat-ul in afara orelor de program sau in afara disponibilitatii reprezentantilor nostri, aveti optiunea de a ne lasa datele dvs. (nume, e-mail, numar de telefon) pentru a fi contactat ulterior.


Daca doriti sa accesati istoricul conversatiilor, trebuie sa parcurgeti anumiti pasi de autentificare indicati in fereastra de chat, anume furnizarea adresei e-mail pe care ne-ati transmis-o initial si validarea acesteia printr-un cod de verificare.


In cazul in care ne-ati lasat datele dvs. de contact, va vom putea transmite mesaje e-mail prin care sa va furnizam mai multe informatii referitoare la solicitarile dvs. punctuale.


Temeiul legal al prelucrarii este reprezentat de art. 6 alin. (1), lit. f) din GDPR, respectiv interesul nostru legitim de a prelua si raspunde la intrebarile dumneavoastra, respectiv de a gestiona si solutiona solicitarile dumneavoastra in mod eficient.


Va puteti opune prelucrarii bazate pe interes legitim prin transmiterea unei cereri la datele de contact ale DPO indicate mai sus. Va rugam sa aveti in vedere ca, in cazul in care este necesar pentru apararea drepturilor noastre, vom pastra istoricul comunicarii cu dvs. chiar daca v-ati exercitat dreptul de opozitie.


Mentionam ca in cazul in care veti avea nevoie de anumite informatii suplimentare va vom pune la dispozitie o lista cu dealerii din reteaua de distribuitori ai produselor marca Jaguar/ Land Rover si va vom recomanda contactarea directa a acestora. Pentru detalii privind prelucrarea datelor dvs. de catre dealeri, va recomandam sa consultati notele de informare puse la dispozitie de catre acestia.


b. Pentru a asigura securitatea si ajusta in mod adecvat functionalitatile tehnice ale serviciului de live chat, precum si pentru a facilita o interactiune eficienta cu agentii nostri de live chat, vom putea prelucra anumite date tehnice precum: adresa IP, tipul de browser folosit, sistemul de operare, tipul de dispozitiv de pe care ne contactati, statusul chat-ului (nou, deschis, in desfasurare, inchis), data si durata comunicarii, informatii cu privire la numarul si URL-ul paginilor din website vizitate.


Vom prelucra datele mentionate prin intermediul unor module cookie. Pentru detalii puteti consulta Politica privind modulele cookie.


Prelucram datele dvs. in temeiul interesului nostru legitim, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR, pentru a eficientiza activitatea de gestionare a solicitarilor din partea clientilor/ potentialilor clienti si pentru a asigura functionalitatea si securitatea serviciului, a diagnostica problemele aparute si pentru a asigura suport tehnic si mentenanta, precum si in temeiul consimtamantului dvs., potrivit art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, in conformitate cu optiunile exprimate de dvs. in legatura cu plasarea de cookie-uri.


c. Pentru a ne transmite feedback-ul dvs. cu privire la interactiunea cu agentii nostri si pentru a evalua aceasta interactiune vom prelucra rating-ul acordat si mesajul dvs. de feedback.


In plus si in completarea celor aratate anterior, vom putea prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal indicate mai sus, in urmatoarele scopuri:

in vederea elaborarii unor statistici si raportari avand drept scop dezvoltarea si imbunatatirea produselor si serviciilor noastre, eficientizarea modului in care operam, optimizarea proceselor, centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analizarea si minimizarea riscurilor financiare si/sau reputationale la care se expune compania in legatura cu punerea la dispozitie a serviciilor si produselor. Prelucrarea este efectuata in temeiul interesului nostru legitim de a asigura legalitatea, continuitatea si imbunatatirea afacerii, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD. Ca regula, datele prelucrate in acest scop nu conduc direct la identificarea unei persoane; informarea noastra este destinata prelucrarilor care se pot face in clar, ca exceptii.

pentru respectarea obligatiilor legale prevazute de lege in sarcina noastra (spre exemplu, obligatiile de arhivare), inclusiv raportarea catre anumite institutii si/sau autoritati publice. Prelucrarea este efectuata in vederea respectarii obligatiilor legale pe care le avem, in temeiul art. 6 alin. 1 lit. c) din RGPD.

pentru apararea, exercitarea sau constatarea unor drepturi, respectiv solutionarea disputelor. Prelucrarea este efectuata in temeiul interesului nostru legitim de a solicita constatarea, de a ne exercita sau apara drepturile, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD.

efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor si proceselor companiei, precum si realizarea de audituri sau investigatii ale companiei. Prelucrarea este efectuata in temeiul interesului nostru legitim de a asigura o gestionare corecta a activitatii, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD. Datele se prelucreaza in acest scop si in primul rand intr-o forma care nu duce la identificarea persoanelor; in mod exceptional si cand este necesar pot exista prelucrari in forma de date cu caracter personal.

→ protejarea sistemelor informatice si asigurarea mentenantei acestora. Prelucrarea este efectuata in temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD, in vederea atingerii interesului nostru de a ne asigura buna functionare a sistemelor IT.


Va rugam sa aveti in vedere ca, in cazul in care vom intentiona sa prelucram datele cu caracter personal in alte scopuri decat cele pentru care le-am colectat initial si care nu sunt scopuri compatibile ori conexe celor initiale, va vom informa in prealabil si va vom furniza toate informatiile relevante, prelucrarea subsecventa facandu-se numai in masura in care exista un temei legal pentru efectuarea ei, inclusiv indeplinirea principiilor de legalitate reglementate conform art. 6, alin. (4) din GDPR.


2. DESTINATARII DATELOR

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite, strict in masura in care este necesar pentru scopurile detaliate anterior sau in cazurile in care acest lucru este cerut de lege sau cand avem un interes legitim temeinic justificat, catre urmatoarele categorii de destinatari care pot avea calitatea de operatori independenti/operatori asociati sau persoane imputernicite, dupa cum urmeaza:

• Entitatile implicate in mod direct/indirect in furnizarea produselor si serviciilor noastre, precum producatorul auto Jaguar Land Rover Ltd., ce are acces la informatii, in scopul coordonarii activitatilor de marketing si vanzare a produselor si serviciilor marca Jaguar & Land Rover.

• Furnizorul serviciului live chat, ce asigura suportul tehnic si de mentenanta;

• Alti furnizori de servicii, cum ar fi: - asistenta tehnica; - servicii de consultanta in afaceri, - servicii privind protectia datelor cu caracter personal, - servicii de mentenanta a sistemelor informatice, - servicii de auditare a securitatii si de securizare a infrastructurii informatice, - servicii de auditare financiara, interna si externa, - servicii de tip prevenirea si combaterea spalarii banilor (AML), - servicii de cloud, - servicii de marketing, - servicii financiare, de contabilitate si auditare, - servicii de arhivare, - servicii de curierat si posta,

• Furnizorii unor platforme sau sisteme informatice (spre exemplu, platforme de gestionare si urmarire a procesului de vanzari);

• Consultanti externi pe care ii contactam in situatii specifice (spre exemplu, avocati, consultanti fiscali, experti, alti consilieri);

• Autoritati si organisme publice, respectiv organe de cercetare si instante de judecata, in masura in care transmiterea datelor catre acestia este impusa de lege si/sau este necesara in caz de litigiu sau de solutionare a unei dispute, precum si in cazul unor controale in care avem obligatia de a le pune la dispozitie (spre exemplu, autoritati fiscale, ANSPDCP);

• Persoane expres indicate de dumneavoastra;

• Terti achizitori, in masura in care activitatea noastra ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele persoanelor vizate ar fi legate in mod inerent de activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii.


3. TRANSFERURI CATRE TARI TERTE SAU ORGANIZATII INTERNATIONALE

Ca regula, nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European. In situatii de exceptie si doar daca este necesar, transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor masuri de protectie adecvate conform prevederilor legale specifice in materia protectiei datelor cu caracter personal si cu informarea dumneavoastra corespunzatoare. Cu titlu de exceptie, datele pot fi transferate catre Producatorul autovehiculelor Jaguar Land Rover Ltd. al carei sediu social se afla in Regatul Unit. Acest transfer indeplineste cerintele prevazute de art. 44 si urmatoarele din RGPD avand in vedere Decizia Comisiei Europene din data de 28.06.2021 privind Caracterul Adecvat al Nivelului de Protectie oferit de Regatul Unit. Aceasta decizie poate fi consultata accesand site-ul Comisiei Europene.


4. DURATA PRELUCRARII DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal indicate in sectiunile de mai sus vor fi prelucrate doar pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor mentionate in prezenta nota de informare.


Ulterior, vom elimina sau sterge datele cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificati. De asemenea, vom lua toate masurile rezonabile pentru a asigura stergerea datelor cu caracter personal transmise tertilor sau devenite publice in scopurile mentionate anterior.


Astfel, perioadele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

a. In cazul in care un potential client ori reprezentantul unui potential client interactioneaza cu noi prin intermediul serviciului live chat, datele se pastreaza timp de 3 ani de la data ultimei interactiuni;

b. Datele cu caracter personal prelucrate in contextul unor dispute, litigii sau concilieri vor fi pastrate peste durata mentionata la punctul a. anterior, pana la solutionarea acestora, dar si ulterior, conform termenelor de prescriptie aplicabile.


5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

In contextul prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de a fi informat: Operatorul faciliteaza acest drept prin punerea la dispozitie a acestei Note de informare, precum si a altor informari punctuale atunci cand va solicita datele personale.

b) Dreptul de acces la datele cu caracter personal care va privesc: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Operator si, in caz afirmativ, de a avea acces la acestea si de a obtine informatii cu privire la prelucrare, in conditiile art. 15 din GDPR.

c) Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal, in cazul in care acestea sunt incorecte sau incomplete, in conditiile art. 16 din GDPR.

d) Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea de a solicita Operatorului stergerea datelor dvs. cu caracter personal in cazul in cazul in care (i) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul dvs., iar dvs. va retrageti consimtamantul si nu exista alt temei legal pentru a continua prelucrarea, (iii) va exercitati dreptul de a va opune (acolo unde este aplicabil), iar Operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana.


Va rugam sa aveti in vedere ca dreptul la stergere nu este unul absolut si vom putea continua prelucrarea datelor dvs. personale atunci cand conditiile de mai sus nu sunt aplicabile sau cand prelucrarea este necesara pentru (i) exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare, (ii) respectarea unei obligatii legale, (iii) arhivarea in interes public sau (iv) constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

e) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dvs. aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care sa verificam daca temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

f) Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interesul legitim al Operatorului. Va rugam sa aveti in vedere ca, inclusiv in cazul exercitarii dreptului de opozitie, vom putea prelucra in continuare datele dvs. personale daca demonstram ca drepturile si libertatile dvs. nu prevaleaza asupra interesului nostru legitim.

g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau care va afecteaza in mod similar intr-o maniera semnificativa.

h) Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat Operatorului intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate.

i) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau a altei autoritati de supraveghere competente, precum si dreptul de a formula o actiune in justitie in fata unei instante competente.


Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, inclusiv pentru exercitarea drepturilor dvs., puteti adresa oricand o solicitare in scris catre Responsabilul cu protectia datelor personale, folosind datele de contact indicate mai sus.


Va rugam sa aveti in vedere ca, daca exista neclaritati cu privire la identitatea dvs. in calitate de persoana vizata, Operatorul poate solicita informatii suplimentare pentru confirmarea identitatii solicitantului.


6. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Depunem in mod constant eforturi rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau stergerii neautorizate a datelor, precum si a altor riscuri similare.


Aplicabil de la 24.07.2023